การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค
 

  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
 
 
   
  รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่สอบคัดเลือกได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.  
 
 
   
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาควิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
 
 
   
  รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
 
 
   
  ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  
 
 
   
  ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง เลื่อนวันสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  
 
 
   
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
 
 
   
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
 
 
   

 
 
 
powered by INET