ประชาสัมพันธ์

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดคุณษณะนิสัย ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดคุณษณะนิสัย ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ระเบียบการแต่งกายของผู้เข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการแต่งกายของผู้เข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
คลิกดาวน์โหลด  อาคารสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน